utorak, jul 16, 2024

Тематски дан 1. разред – матична школа

ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТЕМАТСКОГ ДАНА

                               ОСНОВНА ШКОЛА „ БОШКО БУХА  “   Ивање

                    У одељењу првог разреда 8.3.2024.год  обележен је Међународни дан жена тематском наставом из предмета српски језик , математика , ликовна култура и на часу одељенског старешине .

Српски језик : наставна јединица – Пишемо поруку одраслима – обрада

Математика : наставна јединица –Бројеви друге десетице – обрада

Ликовна култура : наставна јединица – Магични свет сликара – утврђивање

Час одељењског старешине : Обрадуј маму , баку  -8. Март – обрада

                   Час   српског језика  је започет слушањем композиције , Александар Кораћ „ Најлепша мама на свету “ након чега се водио разговор о одраслима и мами на који начин брине о њима , о љубави мајке и деце . Разговарали смо о осмом марту празнику које прослављају и на који начин. Какве поруке би написали мами и шта би пожелели. У главном делу часа сам ученицима поделила наставни листић где су имали задатак да  напишу поруку мами и након тога обоје слику .Читање порука и разговор о написаном .

                      На  часу  математике у  уводном делу часа смо обновили о једноцифреним бројевима као и о двоцифреним . Ученици су на приказаној слици у цветовима имали записане бројеве до 20 , након чега су закључили и записали бројеве прве десетице и испакли друге десетице . Поделила сам наставни листић са задацима чији је садржај био везан за осми март где су ученици решавали  зaдатке и бојили цветове , садржај текстуалних задатака је тематски прилагођен .

                 Ликовна култура час на коме су ученици бојили честитку за маму  .

                Резањем цветова и папира започео је час одељенског стрешине где у ученици правили корпице од папира за своје баке , маме . Учествовали су активно у раду  , сваки  ученик је имао  своје задужење тако да су задатак обавили у оквиру предвиђеног времена и са задовољством. Сарађивали  су . Као продукти  стваралачких активности ученика  настале су корпе од папира које су понели својим мама или бакама .  Ученици су били активни и заинтересовани за рад . Циљ активности остварен формирање става лепог понашања и пажње према старијима.

Јасно су истакнути циљеви часа. Учитељица је користила облике и методе који су ефикасни у односу на циљ часа. Примењивани су облици и методе рада сходне ситуацији (индивидуални , фронтални , рад у пару , усмено излагање илустративана , демонстрације) .Примењена су следећа наставна средства компјутер , цд , слике наставни листићи , хамер папир .Прилагођен је рад образовно –васпитним потребама ученика. Компетенције које се развијају : за учење , сарадња , решавање проблема комуникација естетичка.

                                                                                                                               Одељенски старешина:

                                                                                                                                 Елвира Лујиновић