utorak, jul 16, 2024

Пројкетна настава из немачког језика – Meine Lieblingsstadt (Мој омиљени град)

Као и претходној школској години, ученици основне школе „Бошко Буха“ у Ивању (Пријепоље) показали су и у овој школској години своју заинтересованост и креативност око извођена пројектне наставе из немачког језика. Ученицима је, и ове школске године, пружена могућност да изаберу теме које њих занимају из области немачке културе, историје и језика. Након успешног представљања три државе из немачког говорног подручја – Немачка, Аустрија и Швајцарска, ученици седмог и осмог разреда одлучили су да у овој школског години представе најпопуларније градове из горе наведених држава.

Ученици седмог разреда определили су се за представљање градова о Франкфурту, Минхену, Дизелдорфу и Хамбургу. Док су се ученици осмог разреда одлучили за представљање градова о Штутгарту, Цириху и Бечу.

Ученици су, најпре, били подељени у две или три групе које су се састојале од ученика са различитим нивоима знања. Како бисмо постигли активност свих ученика, председник сваке групе, уз консултације с предметним наставником, додељивао је осталим ученицима одређене задатке које су за њих прикладне. Ученици су индивидуално (или у пару) проналазили одговарајуће слике за презентацију, мењали су се при писању реченица на паноу, изабрали су одговарајући облик писања речи и реченица.

Након преконтролисаних реченица од стране наставника, ученици су се међусобно договорили по ком редоследу ће представити своју тему. Након представљене теме следило је постављање питања ученицима осталих група како бисмо тестирали њихову компетенцију слушања.

Све вежбе конципиране су како бисмо постигли код ученика додатну заинтересованост и мотивацију за учењем немачког језика. Ученици су напредовалу у читању и писању на страном језику. Такође су развијене њихове компетенције за тимски рад и за самостално истраживање.

Верујемо да ће ученици и у наредној школској години радо учествовати у настави, како у обављању задатака који су намењени за индивидуалан рад, тако и у раду у пару и у групама. Ученицима ћемо и убудуће пружити могућност да изразе своје жеље за представљање аутентичних тема.