nedelja, maj 19, 2024

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Ивањску школску општину сачињавају села: Ивање, Кошевине и Дивци. На опште залагање свих становника први пут је 1908.године ударен камен – темељац народној основној школи у Ивању. Зидање и рад око подизања школе, које су извршили сељаци из својих властитих средстава, завршено је 1911. године. Рад у школи са једним оделењем почео је исте године. Први учитељ био је Ђорђе Младеновић из Куманова. Подизање саме школске зграде и почетак рада помогле су турске власти. Школа је од свог оснивања била снабдевена са потребним намештајем и училима па се рад одвијао нормално.
Мада је било временских прекида у раду услед рата од 1912-1918. године. 1935. године почиње зидање нове школске зграде са кредитом добијеним од државе. Овим се школа обогаћује са две потпуно хигијенске, видне и простране учионице, канцеларијом и посебним одељењем за 3 библиотеку.
Завршетком ове зграде 1938. године стара школска зграда је претворена у учитељске станове. И тако отварањем одељења, зидањем хигијенске зграде и стварањем школске библиотеке, услови за рад су се побољшали, а рад бивао успешнији. Доласком окупатора 1941. године рад се прекида, међутим после ослобођења 1945. године, школа поново почиње са радом са учитељицама Финком Кијановић и Даном Варагић.

Школа је за време рата оштећена и почиње да се ради само међу четири зида, без ма каквих услова за рад. Данас школа поседује стручни наставни кадар, библиотеку и кухињу као и опремљене учионице савременим наставним средствима. У оквиру школе постоји и просторија за предшколски узраст деце. Има два издвојена одељења: Лучице и Дивци у којима се настава одвија само у нижим разредима.
Новоотворено прошле године је издвојено одељење Сопотница, које је прошле године имало два ученика, једног предшколца и једног ученика трећег разреда, ове године број ученика је непромењен.
– Одељење Лучице ради у старој школској згради, има две уционице и зборницу, има велико ново игралиште, као и једнособан стан. Настава се одвија у комбинованим одељењима, наставу изводе два учитеља.
– Одељење Дивци ради у старој реновираној школској згради са две учионице и зборницом, мало игралиште. Настава се одвија у комбинованим одељењима, наставу изводи један учитељ. У оба издвојена одељења настава се изводи од првог до четвртог разреда. Од матичне школе издвојена одељења су удаљена од 3-12 километара.