“Планирање и остваривање интегрисаних наставних и
ваннаставних садржаја у амбијенталном простору”

У понедељак 28.8.2023. у просторијама наше школе реализован је семинар под називом “Планирање и остваривање интегрисаних наставних иваннаставних садржаја у

Read more