utorak, jul 16, 2024

Тематски дан „У сусрет пролећу“ – 2.разред

Тематски дан: ,,У сусрет пролећу“, обележен је на часовима Српског језика, Математике, Енглеског језика, Физичког васпитања и Часа одељенског старешине.

Час Српског језика смо започели разговором о годишњим добима. Ученици су рекли да нам је стигло пролеће, а затим смо разговарали какве се промене дешавају у околини у овом годишњем добу. Учили смо дескриптивну песму ,,Пролећница“ од нашег познатог дечијег песника Јована Јовановића Змаја. Сваку строфу, анализирали смо понаособ. У песми се говори о цвећу, пчелама, веселој деци која се раздрагано и срећно играју, потоку, зумбулу… Већина строфа се завршава ,,Све се понавља: Пролеће с’ јавља.“ На питање, како разумеју ове стихове и зашто се понављају, ученици су закључили да се током године мењају сва четири годишња доба, и да се стално пролеће јавља. У завршном делу часа, ученици су имали задатак да илуструју песму, а и да је науче напамет.

На часу Математике, ученици су утврђивали претходно обрађену лекцију ,,Множење збира и разлике бројем“. Ученици су решавали задатке у којима се помиње реч пролеће, цвеће, пчеле, лептири…

Трећи час је био Енглески језик, па су ученици на енглеском описивали поглед с прозора (сунце, трава, дрвеће, цвеће,).

На часу физичког ученици су се упутили у школску башту. На путу ка њој, разговарали смо о томе шта виде и како изгледа природа. Описивали су које то цвеће све виде, које је боје, како изгледају лептири, какве су пчеле и осе, које нам то птице долазе. Такође, навели су како су дани топлији, дужи и да ово значи да је лето јако близу.

Наставна јединица, часа одељенског старешине, је носила назив ,,У сусрет пролећу“. Пред ученицима је био занимљив и креативан задатак. Испред себе су имали папире у боји, на којима су се налазили цветови различитих димензија и изгледа. Такође, било је и лептирића (од најмањег до највећег), бунара и пчела. Циљ је био да направимо ,,Пролећну девојку“ која је обучена у хаљину од шареног цвећа.