utorak, jun 25, 2024

Тематски дан „Пролеће“ ИО Лучице

Тематски дан посвећен доласку пролећа реализован је02.06.2023 године  у ИО-Лучице у трећем разреду кроз часове из:

 Српског језика, Математике,

 Музичке културе,Физичког васпитања и Часа одељенског старешине.

Ученици  су на различите  начине и различите активности, обновили и стекли нова знања о пролећу и променама које са пролећем  долазе. 

Српски језик: На овом часу обрађена је наставна јединица ,, Час у природи”. Након саслушане песме „Кад пролеће дође све набоље пође“Б.Тимотијевић,  ученицима је саопштено да ће на овом часу време провести у природи, како би видели, чули и осетили оно што нам је пролеће даривало. Шетали су сеоским сокацима и ливадама са циљем да уоче промене у природи. На ливади су ученици певали и рецитовали песме о пролећу ,правили букете и венчиће од ливадског цвећа. Након тога уследио је повратак у учионицу и разговор о утисцима.

Математика: Обрађена је наставна јединица,, Једначине са непознатим чиниоцем” утврђивање.

Уводна активност била је игрица-откривалица. Ученици су кроз питања везана за научено градиво долазили до решења откривалице. Научено градиво увежбавали су кроз задатке на наставном листићу. Задаци су били распоређени по тежини (од лакшег ка тежем) и у вези су са темом „Пролеће“.

Музичка култура: Обрађена је наставна јединица -Обрада песме, музичке игре: Станиша Коруновић, ,,Пролеће”. Кроз уводну активност ученици су посматрали слике весника пролећа. Након тога учили су и заједно певали песму Пролеће. На крају часа слушали су песме о пролећу и цртали  веснике пролећа који су им се највише допали..

Физичка култура :  Елементарне игре по избору ученика-увежбавање-

На  часу физичког васпитања  ,су научили текст песме „Пролећно коло“, потом су  научили и кораке за ово коло. Затим су ученици играли игре по сопственом избору.

На крају часа играли су игру ,,Ласте проласте”

Час одељенског старешине :Уредимо учионицу Ученици су заједнички тематски украсили својим радовима  учионицу. Једна од активности коју смо реализовали је и садња цвећа у саксије. На крају дана ученици су, добро расположени и задовољни, изразили жељу да буде више оваквих дана у години.