nedelja, maj 19, 2024

Тематски дан „Опет креће пролеће“

ИЗВЕШТАЈ ТЕМАТСКОГ ДАНА У ИО СОПОТНИЦА

„Опет креће пролеће“

Овај тематски дан је посвећен доласку пролећа, а ученици 1. и 4. разреда ИО  Сопотница су на различите начине и активности обновили и стекли нова знања о пролећу и променама које са собом доноси.

Тема „Кад пролеће дође“ одабрана је у оквиру распореда часова из 5 наставних предмета, дана 19.4.2024.год. (српски језик, математика, ликовна култура и физичко и здравствено васпитање).

На часу српског језика дан смо започели решавањем укрштенице у 1.разреду где је решење пролеће (кроз питања су обновљена знања из Света око нас и Српског језика), док је у 4.разреду ученица решава две загонетке где су решења врабац и ласта као најава приче коју ће обрађивати. Затим је ученик 1.разреда имао задатак да правилно препише у свеску текст који је неправилно написан на листићу водећи рачуна о писању велког слова.Текст је био везан за пролеће. Са ученицом 4.разреда текст урађена је дидактичко-методичка анализа текста а листићи су били у духу пролећа у складу са причом и илустроване ласте на крају часа уз слушање композиције „Ласте“ Сретена Станчевића.

На часу математике, наставне јединице 1. разред Читање и писање бројева до 100 – обрада са учеником је обрађена наставна јединица а задаци на листићима су били у духу весника пролећа, природе, инсеката. У 4.разреду утврђивањем Сабирање и одузимање разломака истих именилаца,садржај тектуалних задатака тематски је прилагођен како текстом тако и изгледом листића у духу пролећа.

Из ликовног васпитања наставна јединица 1. разред – Илустрације , где је ученик цртао и дрвеним бојама представио пролеће.

У 4.разреду наставна јединица Птице у лету , ученица је на сликовит начин приказала јато ласта у лету темпера техником.

 На часу физичког и здравственог васпитања након основних вежби загревања у припремном и уводном делу часа, ученици су научили кораке уз песму Пролећно коло, које су претходно слушали на часу ликовне културе.

Примењена су дидактичко-методичка решења на часу. Кроз питања и одговоре истакнут је циљ тематског дана и проширили знања о пролећу.

С обзиром да у овом комбинованом одељењу наставу похађа по један ученик из оба разреда, примењени су фронтални и индивидуални облици рада а кроз рад у пару давали су заједнички одговоре на постављена питања имеђусобно се помагали на часу ликовне културе и физичког и здравственог васпитања.

Корелација на часовима била је са Светом око нас и Музичком културом.

Од метода рада примењене су: монолошка, дијалошка, илустративна, демонстративна, метода писаних радова.

Компетенције које су развијене овом темом су: компетенција за целоживотно учење, комуникација, сарадња и естетичка.

Ученици су били веома активни у раду и показали су велико интересовање и задовољство у току часова.

Решавали су задатке и образлагали на који начин су дошли до решења. Ученици су повезивали ново градиво са искуством и претходно наученим. У процесу учења повезивали су наставне садржаје са примерима из свакодневног живота, али и садржаје из различитих области.

Остваренису следећи задаци: осамостаљивање ученика у процесу стицања и проширивања знања,испољавање креативности, подстицање сарадње међу ученицима, пружање помоћи ученицима који спорије напредују од стране ученика који брже напредују. Учитељица је прилагодила рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. Темпо рада је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика.

Фотографије са часова и наставни листићи се налазе у наставку: