petak, april 12, 2024
Некатегоризовано

Present Simple кроз вршњачке игре

Данашњи школски час био је посвећен употреби глаголског облика Present Simple из енглеског језика. Час је започео презентацијом наставника о правилима и употреби овог глаголског времена, након чега су ученици имали прилику да сами примене научено.

Ученици су прво имали задатак да попуне правилне облике глагола finish (завршити) и tidy (распремити) кроз различита лица у Present Simple. Ова вежба је имала за циљ да их додатно упозна са коњугацијом ових глагола и оспособи их за правилну употребу у реченицама. Након тога су ученици добили петнаест реченица са празним пољима и глаголима у загради. Задатак је гласио да глаголе употребе у њихов правилан облик у Present Simple на основу датих субјеката. Следила је вежба превођења претходно урађених реченица.

Након вежби, уследило је читање и превођење текста написаног у горе наведеном глаголском облику. Ученици су затим одговарали усмено на постављена питања како би увежбали употребу глаголског облика. Ова активност је имала за циљ да учврсти њихово разумевање овог глаголског облика кроз практичну примену.

На крају часа, наглашена је важност познавања енглеског језика и подсећање ученика на свакодневну употребу Present Simple кроз усмену и писмену комуникацију.

Час је протекао успешно, а ученици су показали разумевање и интересовање за тему.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *