petak, april 12, 2024
Некатегоризовано

Животиње и прехрамбени производи у оквиру Обогаћеног једносменског рада из Енглеског језика

Животиње и храна су два основна аспекта наших живота. Они играју кључну улогу у нашем екосистему и обезбеђују храну и за људе и за животиње.

Животиње и храна су замршено повезани са добробити наше планете и њених становника. Разумевање њиховог значаја је кључно за очување животне средине, одржавање биодиверзитета и обезбеђивање здравља и среће људи широм света.

Из горе наведених разлога, ученицима шестога разреда су у оквиру Обогаћеног језносменског рада из енглеског језика понуђене су две теме везано за креирање Пауерпоинт (Powerpoint) презентације везано за животиње и за храну.

Ученици који имају боља постигнућа стављају се у групи са ученицима који имају слабија постигнућа ради вршњачке помоћи. Ученицима су била дата јасна упуства како да креирају своје презентације. Уводни део састајао се о набрајању разних врста прехрамбених намерница и животиња, док други део износио се на одговарање на постављења питања попут “шта волиш да једеш и да пијеш” или “опиши своју омиљену животињу” – прво међу ученицима који су у истој групи, а затим ученицима из друге групе. На тај начин смо дошли до ојачавања говорних вешина код ученика на немачком језику као и пораст мотивације за усвајање новог градива, односно вокабулара.

Циљ ове пројектне наставе у оквиру Обогаћеног једносменског рада из Немачког језика био је створити емпатију међу ученицима, односно уважавати мишљења других ученика везано за одабир одређених реченица које би се могле уклопити у презентацији као и развијање опште међупредметних компетенција, попут: рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према  здрављу и одговоран однос према средини.

Рад у групама показао се као драгоцен начин за развој тимских вештина, сарадњу и размену идеја међу ученицима. На основу коментара од стране ученика, важно је наставити праксу промовисања сарадње и унапређења комуникације између ученика и наставника како би се створили позитивни оквири за учење и развој.