sreda, april 24, 2024
Вести

Угледни час из Немачког језика

Угледни час из Немачког језика одржан је 18. марта 2024. године и био је посвећен глаголском облику перфекту, обухватајући усмене и писмене вежбе. Ученици су имали прилику да се активно укључе у наставу кроз различите активности.

Ученици су најпре пратили видео запис са радњама у перфекту, где су на крају требали да одговоре који глаголски облик ће утврђивати. Следиле су вежбе са сликама, односно радњама које се односе на перфекат, попуњавали смо паное са два глагола у прошлом времену, читали и преводили смо текст у перфетку, исправљали смо нетачне реченице, у пару смо одговарали на постављена питања попут: Шта си јуче радио? Да ли си слушао музику? У групном раду играли смо се квиза Желите ли да постанете милионер? где се свако питање односило на перфекат као и игру меморије.

Током угледног часа употребљени су различити облици рада попут индивидуалног, рад у пару и рад у групама.

Видео презентација и мултимедијална презентација била су наставна средства, које је наставник користио током угледног часа.

Ученици су активно учествовали у свим вежбама, користећи аудио и видео материјале, Поwерпоинт презентацију, као и писање и говор.

Ученици су показали значајан напредак у разумевању и примени глаголског облика перфекат, што указује на успешност одржаног часа.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *