nedelja, maj 19, 2024

Тематски дан „Другарство“ – 2.разред

Извештај о реализацији тематског дана у Основној школи ,,Бошко Буха“ Ивање

            10. Маја.2024. године у Основној школи ,,Бошко Буха“ реализован је тематски дан на тему ,,Другарство“, код ученика другог разреда. Тематски дан је обухватио часове Српског језика, Математике, Енглеског језика, Физичког васпитања и Час одељенског старешине.

Наставна јединица за први час била је ,,Пролеће је буђење / Пролећни распоред часова– час у природи“. Ученици су у пару шетали до школске баште и разговарали о пролећу и природи. Имали су задатак да са другом из клупе осмисле кратак састав, који ће усмено да испричају осталима. Циљ је био да удруженим снагама, заједно, испричају каква је природа у пролеће, какво је окружење, шта се дешава са животињама, биљкама, птицама.. Допуњавали су једни друге, слушали пажљиво остале и коментарисали шта им се свидело код претходних излагања.

На другом часу, ученици су обнављали досадашње научено из математике. Опет су радили задатке у пару и помагали једни другима. Они који слабије знају, тражили су помоћ од оних који су све урадили. Задаци су били следећи:

  1. Марко има 64 сличице. Његов друг 9 пута мање од Марка. Колико сличица имају заједно?
  2. 5 другова жели да подели 50 кликера, тако да сваки довбије исти број. Колико кликера ће добити сваки од њих?
  3. Уна, Марта и Соња беру јагоде. Уна је убрала 20 јагода, Марта 5 пута мање, а Соња 4 пута мање од Марте. Колико јагода су набрале заједно?

Четврти час физичког васпитања, протекао је у школској башти. Обзиром да ученици највише воле ,,Између две ватре“ и увек играју у истим тимовима (подела по разредима), идеја овог часа је била да се ученици измешају, тако да у свакој групи буду ученици различитог узраста.

На петом часу, из Часа одељенског старешине, ученици су писали саставе и песме на тему другарства, али и цртали радове.

Компетенције које су развијене на тим часовима су следеће:

  1. Компетенције за сарадњу;
  2. Компетенције за комуникацију;
  3. Компетенцијеза учење;
  4. Компетенције за решавање проблема;
  5. Естетичка компетенција;
  6. Компетенције за креативност;
  7. За живот у демократском друштву.

ЗАКЉУЧАК: Овај датум и Тематски дан био је посебно интересантан деци. Ширили смо љував, емпатију, солидарност.. Деца воле да помажу једни другима и несебично деле своје знање и спремни су да сваком пруже руку. Што се тиче различтих облика рада, коришћени су индивидуални, фронтални, рад у пару и групни, а и методе дијалошка, текстуална, методе писаних радова, излагање ученика.

Коришћена су и разноврсна наставна средства бојице, бели  и папир у боји, као и хамер, али наставна помагала. На сваком часу је рад у пару био присутан. Ученици су били креативни током писања састава и песама, али и украшавања истих. Такође, девојчица по ИОП-у је нацртала најбољи рад, а њен труд су ученици наградили громогласним аплаузом.