utorak, jul 16, 2024
Настава

Обнављање модалних глагола из немачког језика

Дана 10. јуна 2024. године, одржана је радионица из немачког језика у оквиру Обогаћеног једносменског рада за ученике петог разреда на тему “Модални глаголи.”

На почетку часа, ученицима је приказан видео запис који је илустровао употребу модалних глагола. Видео је садржао реченице у потврдном, одричном и упитном облику, пружајући ученицима јасне примере и контекст за разумевање.

Након гледања видеа, ученици су заједно са наставником обновили употребу модалних глагола кроз различита лица у презенту, као и њихова значења. Ова активност је била кључна за освежавање њиховог знања и припрему за даљи рад.

У наредној фази часа, ученици су писали произвољне реченице користећи модалне глаголе, фокусирајући се на радње које су њима лично важне. Ово је омогућило ученицима да практично примене оно што су научили и повежу граматичка правила са својим свакодневним животом.

Након тога, наставник је поделио ученике у четири групе. Свака група је добила задатак да на паноу напише промену једног модалног глагола по њиховом избору кроз лица у презенту. Поред тога, ученици су цртали одговарајуће именице које су повезане са њиховим глаголом. На пример, група која је одабрала глагол sollen (требати) цртала је свеске, школски прибор и школу, симболизујући важност образовања. Друга група, која је одабрала глагол können (моћи, знати), цртала је спортове и музичке инструменте, приказујући вештине које поседују.

Ученици су са великим интересовањем и ентузијазмом учествовали у овој активности. Главни циљеви часа били су савладавање употребе модалних глагола, што је једна од најважнијих група глагола у немачком језику због њихове честе употребе, обнављање одређених именица, јачање усмене комуникације, као и развој и јачање тимског рада.

Радионица је била веома успешна, а ученици су показали висок ниво ангажовања и креативности. Овакав начин рада не само да помаже у учењу језика, већ и подстиче ученике да развијају своје социјалне вештине и креативност.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *