nedelja, maj 19, 2024
Некатегоризовано

Угледни час из Немачког језика

Угледном часу присуствовали су: Ирена Матовић – директор школе, Ивана Безаревић – педагог и Ервина Бећировић – наставник српског језика и књижевности.

Угледни час из Немачког језика одржао се 01. новембра 2023. године код ученика петог разреда. Наставна јединица која је реализована током угледног часа, гласила је Was kann ich jetzt? (Шта сам сада савладао?).

Наставник је обезбедио опуштајућу и веома подстицајну атмосферу чему је посебно као мотивација за рад у уводном делу часа користио слике као асоцијацију за погађање теме и увод у главни део часа. Учионица је унапред припремљена за презентацију. Распоред седења омогућио је да ученици несметано међусобно комуницирају и да активно учествују у раду. Наставник се обраћала деци са уважавањем, поштовањем, користио је различите поступке за мотивисање ученика (похваљивање, охрабривање, подстицање других ученика да похваљују, да охрабрују и награђују своје другаре аплаузом).

Вежбе које су реализоване током угледног часа односиле су се на препознавање школских прибора, попуњавање формулара, усмено одговараје на постављена питања везано за спортске активности као и за школске предмете и представљање паноа на дату тему као и решавање квиза (асоцијације) кроз различите облике рада.

Наставник је применио одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу. Јасно су истакнути циљеви часа. Користио је облике и методе рада које су ефикасни у односу на циљ часа. Примењени су разноврсни облици и методе рада (индивидуални, фронтални, групни и облик рада у пару, хеуристички разговор, усмено излагање, илустративна, кооперативна, интерактивна, амбијентална, презентација, излагање ученика). Примењена су разноврсна наставна средства: очигледна наставна средства-сличице/картице школског прибора, пано, уџбеник, маркери. Коришћен је пројектор и рачунар.

Ученици су били веома заинтересовани за рад на часу и активно су учествовали у раду. Самостално су решавали задатке и образлагали на који начин су дошли до решења. Наставник је константно пред ученике постављао проблемске ситуације и на тај начин одржавао високи степен пажње ученика. Ученици су повезивали ново градиво са искуством и претходно наученим. У процесу учења повезивали су наставне садржаје са примерима из свакодневног живота, али и садржаје из различитих области. Остварени су следећи задаци: осамостаљивање ученика у процесу стицања и проширивања знања, испољавање креативности, подстицање сарадње међу ученицима, пружање помоћи ученицима који спорије напредују од стране ученика који брже напредују.

Наставник је прилагодио рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. Темпо рада је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика. Наставник надгледа ученике док раде у групама и ако је потребно даје им додатне инструкције и пружа помоћ.

Компетенције које су развијене: 1) за учење, 2) решавање проблема, 3) сарадња, 4) естетичка, 5) комуникација 6) дигитална.

Делови часа су међусобно ефикасно повезани и време је ефикасно искоришћено.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *