nedelja, maj 19, 2024
Вести

Обогаћени једносменски рад ,,Богатство личности“-обележавање Светског дана шума (21. март)

Светски дан шума  – 21. март

За обележавање Светског дана шума одабран je 21. март, почетак пролећа, у знак буђења природе и вегетације али и као знак новог почетка.
Обележава се од  1971. године широм планете  са циљем промовисања свести о значају и вредности шумских екосистема. У њима поред дрвећа, живи много других врста биљака, животиња, гљива и микроорганизама. Сложеност шума се огледа у њиховој израженој спратовности и разноврсној међусобној повезаности свих чланова животне заједнице.
Шуме у Националном парку Фрушка гора чине једну од његових основних природних вредности.

Очување шума је посебно важно због њихових општекорисних функција као што су: oпшта заштита и унапређење животне средине постојањем шумских екосистема, oчување биодиверзитета, oчување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумске заједнице, ублажавање штетног дејства “ефеката стаклене баште“ везивањем угљеника, производњом кисеоника и биомасе, пречишћавање загађеног ваздуха, уравнотежење водних односа и спречавање бујица и поплавних таласа, прeчишћавање воде, снабдевање и заштита подземних токова и изворишта пијаћом водом, заштита земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта, стварање повољних услова за здравље људи, повољан утицај на климу и пољопривредну делатност, естетска функција, заштита од буке, обезбеђивање простора за одмор и рекреацију, развој ловног, сеоског и екотуризма и развој локалних заједница.
Прослава Светског дана шума пружа прилику за разменом ставова и идеја о одрживом газдовању шумама, као и за подизање свести код људи на важност и значај ових комплексних екосистема.

С обзиром на важност теме, ученици који посећују радионицу ,,Богатство личности“ у оквиру Обогаћеног једносменског рада (водитељ радионице педагог школе) одлучили су да радионицу посвете значају шума као и очувању шума у време када нам је свако стабло злата вредно.

Дискусија и разговор на радионици о вредности и значају очувања шума попримиле су обележје дебате. Значајне чињенице везане за ову тему нашле су се на паноу који ће красити зид наше школе.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *