nedelja, maj 19, 2024
Вести

Критеријум оцењивања за предмет Немачки језик

Бројчана оцена ученика обавезног предмета и изборног програма други страни језик

Ученик се оцењује бројчано из обавезних предмета и изборног програма други страни језик, у складу са законом и овим правилником. Бројчана оцена из обавезних предмета и изборног програма други страни језик, у току школске године, утврђује се на основу следећих критеријума: оствареност исхода, самосталност и ангажовање ученика.

Оцену одличан (5) добија ученик који:

– у потпуности показује способност трансформације знања и примене у новим ситуацијама;

– логички повезује чињенице и појмове;

– самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;

– решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у потпуности критички расуђује;

– показује изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности и ангажовања.

Оцењују врло добар (4) добија ученик који:

– у великој мери показује способност примене знања и логички повезује чињенице и појмове;

– самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;

– решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери критички расуђује;

– показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања.

Оцену добар (3) добија ученик који:

– у довољној мери показује способност употребе информација у новим ситуацијама;

– у знатној мери логички повезује чињенице и појмове;

– већим делом самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и делимично самостално решава поједине проблеме;

– у довољној мери критички расуђује;

– показује делимични степен активности и ангажовања.

Оцену довољан (2) добија ученик који:

– знања која је остварио на нивоу репродукције, уз минималну примену;

– у мањој мери логички повезује чињенице и појмове и искључиво уз подршку наставника изводи закључке који се заснивају на подацима;

– понекад је самосталан у решавању проблема и у недовољној мери критички расуђује;

– показује мањи степен активности и ангажовања.

Недовољан (1) добија ученик који:

– знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује способност репродукције и примене;

– не изводи закључке који се заснивају на подацима;

– критички не расуђује;

– не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *