nedelja, maj 19, 2024

Угледни час из Географије у петом разреду

Угледни час из Географије одржан је у одељењу петог разреда 11. априла. Тема часа је
била обрада подземних вода, извора и река. Повезујући претходна знања ученици су кроз
индивидуални и групни рад применом различитих метода рада усвојили нове појмове о
подземним и површинским водама. Имали су могућност да своја знања из информатике
примене у изради wordwall квиза који ученици увек радо решавају.

Подносилац извештаја Мирјана Топаловић Станић