utorak, jun 25, 2024

Тематски дан-Светски дан пчела – 2.разред

Дана 20. Маја, ученици другог разреда обележили су светски дан пчела. Овај датум
посвећен је пчеларству и пчелама. Његово обележавање почело је 2018. Године, на
иницијативу Словеније. Овај датум, обележен је на часовима Српског језика, Математике,
Света око нас, Физичког васпитања и Слободних активност.
На првом часу Српског језика, ученици су учили ,,Писана слова латинице П и Р“. Пре него
што смо започели писање, ученици су набрајали речи на слово П, а неке од њих су
пролеће, пчела, птице. Обзиром да је на неким од претходних часовима из Српског језика
обрађена песма ,,Лепо је све што је мало“, ученици су повезали да је пчела мала, али
уједно и јако лепа, вредна и племенита животиња. Поједини ученици су истакли да им
старији често говоре да су ,,Вредни као пчеле“.
Обзиром да нам се ближи контролни задатак из Математике, ученици су вежбали задатке
на наставним листовима. У њима, често се помињала реч ,,плеча“:

 1. Деда Марко има 36 кошница. Продао је 6, а остале је распоредио у 6 ливада. По
  колико коштница се налази на једној ливади?
 2. Пчелар има 3 коштнице, по 19 пчела у свакој. Колико пчела укупно има?
  Из Света око нас учили смо о Сунцу и сунчевој светлости. Обзиром да је пролеће већ
  увелико стигло у наше крајеве, не можемо, а да ова два појма не доведемо у везу. Ученици
  су причали како Сунце утиче на биљке, животиње и људе. Иако истичу да је Сунце главни
  извор живота за сва жива бића, не могу, а да не помену и значај животиња. Разговарали
  смо како Сунце утиче на инсекте и које то они чују када су напољу. Највећи број ученика
  тврди да, када је год лепо време, највише чују пчеле и цврчка. Пчеле, као што су поменули
  на првом часу, су вредне животиње. Да није сунца, не би било пчела, а да није пчела, не би
  било ни цвета на биљкама.
  На четвром часу Физичког васпитања, док смо ишли на школској башти, ученици су у
  тишини ослушкивали шта све од инсеката могу да чују. Ко први чује или види пчелу,
  подигне руку и добија поен. Ученици су такође истакли, да се плаше од стршљена и да
  због тога ни са пчелом нису баш ,,у добрим односима“. Такоше, међу њима, има и оних
  који су алергични на ујед пчеле и мед, па су због тога на опрезу.
  Пети час су биле Слободне активности и Турнир дечјих игара међу одељењима. Обзиром
  да нам је цео дан прошао у знаку ,,Пчела“, ученици другог разреда су се договорили да им
  екипа носи то име. Пошто је остало још времена до краја часа, када су се вратили у
  учионице, свако од њих је на белом папиру, требало да нацрта и обоји пчелу, како би тиме
  заокружили цео данашњи дан.

Компетенције које су развијене на овом часу су следеће:

 1. Компетенције за комуникацију;
 2. Компетенције за сарадњу;
 3. Компетенције за учење;
 4. Компетенције за решавање проблема;
 5. Естетичка кокмпетенција;
 6. Компетенције за креативност.
 7. Компетенције за живот у демократском друштву
  ЗАКЉУЧАК: Обзиром да већина ученика има неког млађег у породици (брата или
  сестру), слушање дечијих песмица је неизоставни део. Баш због тога, вечина њих су се
  присетили песмице о пчелицама. Прва асоцијација на пролеће, за њих су пчеле, птице и
  Сунце. За овај Тематски дан, коришћени су различити облици рада индивидуални и
  фронтални, али и рад у пару, који је примећен приликом цртања пчела. Обзиром да не иде
  свима тако добро цртање, најчешће траже помоћ од ученице која наставу похађа по ИОП-
  у. Ајла је већ од свих ученика добила признање ,,најбољег сликар у одељењу“. Свој
  таленат несебично дели са свима. Од наставних средства коришћене су свеске, бојице,
  папир, маказе, а од метода дијалошка, методе писаних радова и излагање ученика. Како
  време пролази, ученици се све више радују сваком наредном Тематском дану.