nedelja, maj 19, 2024

Тематски дан-Светски дан птица селица – 2.разред

Дана 13.05.2024. године, ученции другог разреда су обележили Светски дан птица селица.
Овај датум се обележава сваку другу сувоту, а признат је од стране Уједињених Нација.
Тематски дан је обухватио часове Српског језика, Математике, Света око нас, Физичког
васпитања и Слободних активности.
Ученици су за домаћи, из Спрског језика, имали задатак да напишу састав на тему
,,Пролећно буђење“. Циљ је био да ученици посматрају природу у пролеће, које се све
промене дешавају и да то пренесу на папир. Током часа, ђаци су читали своје саставе, док
су остали слушали и коментарисали. Истицали су шта им се то највише свидело код
другара који је читао/читала, а шта није. Скоро сви ученици су у својим радовима
поменули птице. Неке од најзанимљивијих реченица су:

 1. У њиховим крошњама, вредне птице праве своје домове. Њихов црвкут ми
  улепша сваки нови дан.
 2. Јутра нам почињу црвкутом птица, које весело скакућу по зеленом дрвећу.
 3. Птице селице су нас обавестиле да су се вратиле својим цвркутом.
 4. Први знак да је пролеће стигло је то да су се доселиле ласте с југа и својим
  цвркутањем поздрасвиле пријатеље.
 5. Птице се враћају из топлијих крајева и почињу да певају своје прелепе песме.
 6. Верапци цвркућу на све стране.
 7. Ласте се враћају.
 8. У мом дворишту има једно гнездо ласта које се враћају сваког пролећа. Њихов
  весели цвркут се чује на све стране.
  На другом часу, обрађивана је нова наставна јединица ,,Делимо збир бројем“. Ученици су
  научили како да решавају задатке где имају две речунске операције. Такође, задатак се
  тицао птица.
  На жици је било 6 птица. Долетело је још 9. Све птице су се распоредиле на 3 жице.
  Колико птица је било на свакој жици?
  Задатке овог типа, решавамо на сва начина.
  Први начин:
  (6+9):3=15:3=5
  Прво саберемо ово из заграде, па онда поделимо са бројем жица и добијемо колико птица
  има ја једној.
  Други начин:

6:3+9:3=2+3=5
У другом начину број птица које су биле, поделимо са бројем жица, затим саберемо број
птица које су долетеле и поделимо са бројем 3.
Трећи ћас је био Свет око нас. Ученици су имали контролну вежбу, а међу питањима је
било и оних везано за птице. Дата је слика голуба, а они су тртебали да одреде делове
његовог тела. Затим, да одреде да ли је орао биљојед, месојед или сваштојед. Такође,било
је задатака где су се помињале гуске, патке..
Час Физичког васпитања, ученици су провели у природи. На путу до школске баште,
такмичили су се ко ће пре да уочи неку птицу, одређивали која је у питању и описивали
како изгледа. Затим су у колони, једни за другима, трчали и махали рукама,имитирајући
птице које машу крилима.
Пети час су биле Слободне активности. Ученици су на белом папиру правили птице, а
затим их бојили, по свом избору.
На часовима су развијане следеће компетенције:

 1. Компетенције за креативност;
 2. Компетенције за учење;
 3. Компетенције за сарадњу;
 4. Компетенције за решавање проблема;
 5. Компетенције за комуникацију;
 6. Естетичка комуникација.

ЗАКЉУЧАК: У својој песми ,,Птичја певанка“ Григор Витез је рекао: ,,Свака птица
својим гласом пјева“, тако су и ученици овај Тематски дан завршили песмом. На часу
Српског језика су читали своје домаће задатке, коментарисали, оцењивали и истицали
најлепше делове нечијег састава. Опис пролећа био је јако богат, али су птице биле од
изузетног значаја да те теме буду још лепше. На Математици су научили како да деле збир,
а из Света око нас су проверили своје знање о животињама и деловима тела, али нисмо
заборавили ни птице. Физичко васпитање је намењено за вежбе, трчање и играње, али ово
је било посебно интересантно јер су ученици замишљали да лете и опонашали птице. Пети
час је био закључак свих часова, па смо на белим папирима секли и бојили птице по
избору. Као и за досадашње Тематске дане, коришћена су различити облици рада
(индивидуални, фронтални, групни рад), наставна средства (свеске, бојице, папир, маказе),
као и методе рада (дијалошка, методе писаних радова и излагање ученика.
Сви ученици су активно учестововали у настави!