utorak, jul 16, 2024

Тематски дан – ИО Сопотница, 1. и 4. разред

ИЗВЕШТАЈ ТЕМАТСКОГ ДАНА У ИО СОПОТНИЦА

Међународни Дан жена слави се у целом свету у знак сећања на борбу за економску, политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца. Осми март, као међународни дан жена, прихваћен је 1917.године а од 1975. год.се званично обележава.

Осмог марта 2024. године у ИО Сопотница у првом и четвртом разреду обележен је Дан жена. Тематском наставом обухваћено је пет наставних предмета (српски језик, матемтика, ликовна култура и физичко и здравствено васпитање).

На часу српског језика дан смо започели решавањем ребуса у оба разреда где је решење било МАЈКА и слушање композиције „Најлепша мама на свету“, где смо водили разговор о значају и вредности мајке. У наставку часа ученик првог разреда писао је поруку мами и илустровао је, док је у 4.разреду обрађена песма Моша Одаловића „Молитва за маму“, где је изглед наставних листића био у духу 8.марта, где је кроз анализу песме уочена вредност мајке и туга кад је немамо.

На часу математике, наставне јединице 1. разред Бројеви друге десетице – обрада и Неједначине са непознатим чиниоцем – обрада. Садржај тектуалних задатака тематски је прилагођен како текстом тако и изгледом листића.

Из ликовног васпитања наставна јединица 1. разред – Магични свет сликара , где је ученик добио одштампане бојанке за 8.март. Његов задатак је био да сликањем (бојењем фломастерима, воштаним или дрвеним бојама) наслика бојанке и залепи их у честитку коју ће дати мами.

У 4.разреду наставна јединица На врх брда – гваш техника , ученица је на сликовит начин приказала своју маму у овој техници на врху брда.

 На часу физичког и здравственог васпитања након основних вежби загревања у припремном и уводном делу часа, 1. разред пузање потрбушке на боку и леђима и 4. разред прескок – разношка, ученици су ове активности спровели у дворишту на природним справама уз слушање музике : Моја мама дивно прича, А.Кораћ; Анина полка, Ј.Штраус.

Прењена су дидактичко-методичка решења на часу. Кроз питања и одговоре истакнут је циљ часа као разбијање свести, уочавање и проширивање вредности мајки и 8.марта као дана који се слави сваке године.

С обзиром да у овом комбинованом одељењу наставу похађа по један ученик из оба разреда, примењени су фронтални и индивидуални облици рада а кроз рад у пару давали су заједнички одговоре на постављена питања имеђусобно се помагали на часу ликовне културе и физичког и здравственог васпитања.

Од метода рада примењене су: монолошка, дијалошка, илустративна, демонстративна, метода писаних радова.

Компетенције које су развијене овом темом су: компетенција за целоживотно учење, комуникација, сарадња и естетичка.

Ученици су били веома активни у раду и показали су велико интересовање и задовољство у току часова.

Решавали су задатке и образлагали на који начин су дошли до решења. Ученици су повезивали ново градиво са искуством и претходно наученим. У процесу учења повезивали су наставне садржаје са примерима из свакодневног живота, али и садржаје из различитих области.

Остваренису следећи задаци: осамостаљивање ученика у процесу стицања и проширивања знања,испољавање креативности, подстицање сарадње међу ученицима, пружање помоћи ученицима који спорије напредују од стране ученика који брже напредују. Учитељица је прилагодила рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. Темпо рада је прилагођен индивидуалним карактеристикама ученика.

Ова тема је прожета на ЧОС-у 7.марта где су ученици правили честитке за маму од папира и разног материјала. Цела наставна недеља била је прожета овом темом кроз садржаје из појединих предмета.

учитељица Снежана Шапоњић